تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راهی پرسی نیوپایپ ۵۰۰,۱۵۹ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶*۱۶*۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سه راهی پرسی نیوپایپ ۶۸۴,۹۲۱ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۲۰*۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سه راهی پرسی نیوپایپ ۱,۲۳۱,۷۱۲ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۲۵*۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سه راهی پرسی نیوپایپ ۱,۵۷۳,۸۹۶ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۳۲*۳۲*۳۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سه راهی پرسی نیوپایپ ۵,۹۹۰,۷۷۲ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۴۰*۴۰*۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سه راهی پرسی نیوپایپ ۱۰,۹۸۹,۲۷۴ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۵۰*۵۰*۵۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سه راهی پرسی نیوپایپ ۱۶,۳۰۲,۲۹۱ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۶۳*۶۳*۶۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________