تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۶۹۹,۱۴۲ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶*۲۰*۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۵۵۵,۸۳۰ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶*۱۶*۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۵۹۴,۱۹۴ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۱۶*۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۷۴۱,۲۵۴ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶*۲۰*۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۸۳۸,۲۶۵ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶*۱۶*۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۸۳۸,۷۵۳ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۱۶*۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۸۵۲,۰۴۵ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۱۶*۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۹۵۲,۹۱۵ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۲۰*۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۱,۰۴۷,۶۱۱ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۲۰*۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ ۱,۱۰۹,۱۲۵ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۱۶*۳۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________