تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپ ۴۳۵,۸۸۹ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۱۶*۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپ ۵۵۱,۶۴۱ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۰*۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپ ۸۱۲,۳۵۹ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۲۵*۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپ ۶,۵۶۴,۹۰۲ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۵۰*۵۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپ ۱,۰۵۵,۲۱۷ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۳۲*۳۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپ ۴,۴۱۱,۹۱۵ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۴۰*۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپ ۱۲,۵۰۷,۹۴۱ ریال لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
۶۳*۶۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________