تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
شیرپروانه ای ویفری اهرمی - شیرآلات چدنی فاراب ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
شیرپروانه ای ویفری اهرمی - شیرآلات چدنی فاراب ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
شیرپروانه ای ویفری اهرمی - شیرآلات چدنی فاراب ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
شیرپروانه ای ویفری اهرمی - شیرآلات چدنی فاراب ۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
شیرپروانه ای ویفری اهرمی - شیرآلات چدنی فاراب ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
شیرپروانه ای ویفری اهرمی - شیرآلات چدنی فاراب ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
شیرپروانه ای ویفری اهرمی - شیرآلات چدنی فاراب ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+