تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
شیرسوپاپی رینگ استیل فاراب ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۱/۴ ۱ اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
شیرسوپاپی رینگ استیل فاراب ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
شیرسوپاپی رینگ استیل فاراب ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
شیرسوپاپی رینگ استیل فاراب ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
شیرسوپاپی رینگ استیل فاراب ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
شیرسوپاپی رینگ استیل فاراب ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
شیرسوپاپی رینگ استیل شیرآلات چدنی فاراب ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
شیرسوپاپی رینگ استیل فاراب ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
شیرسوپاپی رینگ استیل فاراب ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
شیرسوپاپی رینگ استیل فاراب ۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال گروه صنعتی فاراب
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+