تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لرزه گیرلاستیکی۱/۴ ۱اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn16
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۰,۸۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn16
لرزه گیرلاستیکی ۲ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۶۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn16
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn16
لرزه گیرلاستیکی ۳ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn16
لرزه گیرلاستیکی۴ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۷,۳۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn16
لرزه گیرلاستیکی ۵ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn16
لرزه گیرلاستیکی۶ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۵,۸۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn16
لرزه گیرلاستیکی۸ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۳۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn16
لرزه گیرلاستیکی۱۰ اینچ مارک آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۴۳,۳۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn16

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________