تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لرزه گیرلاستیکی ۱/۴ ۱اینچ مارک قرمز ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۸۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn10 
لرزه گیرلاستیکی۱/۲ ۱ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی۲ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۱۴,۴۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی۳ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۱۷,۰۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی ۴ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی۵ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی ۶ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۲۷,۸۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی۸ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۳۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی ۱۰ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار Pn10

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________