تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لرزه گیرلاستیکی ۱/۴ ۱اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی۱/۲ ۱ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی ۲ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۵,۴۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار CL150 
لرزه گیرلاستیکی۳ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۸,۲۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار CL150 
لرزه گیرلاستیکی۴ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۲۵,۰۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار CL150 
لرزه گیرلاستیکی ۵ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۳۷,۷۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار CL150 
لرزه گیرلاستیکی ۶ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۴۵,۷۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار CL150 
لرزه گیرلاستیکی۸ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۲۵,۶۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار CL150 
لرزه گیرلاستیکی ۱۰ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۳۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار CL150 

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________