تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لرزه گیرلاستیکی۱/۴ ۱اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۶۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مهاردار CL150 
لرزه گیرلاستیکی۱/۲ ۱ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۱۳,۸۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردار CL150 
لرزه گیرلاستیکی ۲ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردار CL150 
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۱۶,۶۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۳ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۱۹,۱۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۴ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۲۱,۸۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۵ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۶ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۳۰,۶۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۸ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۳۶,۸۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی ۱۰ اینچ مارک قرمزارتعاشات صنعتی ایران ۵۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید