تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لرزه گیرلاستیکی ۱/۴ ۱اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۰,۸۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی ۲ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی۳ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۶,۴۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی ۴ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۸,۷۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی۵ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی۶ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی۸ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۳۵,۲۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی ۱۰ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ مهاردارPn16 

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید