تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لرزه گیرلاستیکی ۱/۴ ۱اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی ۲ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۶,۹۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۷,۴۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی۳ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی ۴ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۲,۶۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی۵ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی۶ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۳۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی۸ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۳۸,۴۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارPn16 
لرزه گیرلاستیکی ۱۰ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۵۵,۹۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارPn16 

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________