تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لرزه گیرلاستیکی۱/۴ ۱اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۵,۱۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردار CL150
لرزه گیرلاستیکی۱/۲ ۱ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۶,۳۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۲ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۹,۳۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۳ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۴ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۲۶,۲۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۵ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۳۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۶ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۳۶,۹۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی ۸ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۴۴,۳۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150
لرزه گیرلاستیکی۱۰ اینچ مارک قرمز-آبی ارتعاشات صنعتی ایران ۶۴,۲۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مهاردارCL150

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید