تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران ۵,۴۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران ۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران ۶,۰۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران ۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران ۶,۵۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران ۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران ۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران ۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+