تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۱/۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۳/۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۹,۲۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۹,۵۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۱/۴ ۱اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۹,۸۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ارتفاع جوشی: ۱۹۵ ارتفاع فلنجی: ۱۸۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۱/۲ ۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ارتفاع جوشی: ۱۸۵ ارتفاع فلنجی: ۱۸۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ارتفاع جوشی: ۱۸۵ ارتفاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ارتفاع جوشی: ۱۸۵ ارتفاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۳ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ارتفاع جوشی: ۲۱۰ ارتفاع فلنجی: ۲۲۰
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ارتفاع جوشی: ۲۴۵ ارتفاع فلنجی: ۲۴۵
اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی۵ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۵,۷۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ارتفاع جوشی: ۲۷۰ ارتفاع فلنجی: ۲۷۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________