تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۱/۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۹,۰۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۳/۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتقاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتقاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۱/۴ ۱اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۹,۶۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ارتفاع جوشی: ۱۹۵ ارتقاع فلنجی: ۱۸۰
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۰,۵۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ارتفاع جوشی: ۱۸۵ ارتقاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ارتفاع جوشی: ۲۰۰ ارتقاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۳ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۳,۷۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ارتفاع جوشی: ۲۱۰ ارتقاع فلنجی: ۲۲۰
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ارتفاع جوشی: ۲۴۵ ارتقاع فلنجی: ۲۴۵
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۵ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ارتفاع جوشی: ۲۷۰ ارتفاع فلنجی: ۲۷۵
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل۶ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ارتفاع جوشی: ۲۴۵ ارتفاع فلنجی: ۲۵۰

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید