تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران ۷,۸۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران ۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران ۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران ۸,۴۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران ۹,۱۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران ۱۵,۴۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
اتصال آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران ۲۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+