تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ۱/۲ ۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ مهاردار  | ارتفاع جوشی: ۲۰۰ |   ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل۳/۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۰۰ | ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۱,۷۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۰۰ | ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل۱/۲ ۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ مهاردار | ارتفاع جوشی: ۱۸۵ | ارتفاع فلنجی: ۱۸۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳  تمام استیل مهاردار |  ارتفاع جوشی: ۱۸۵ |  ارتفاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۴,۶۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ تمام استیل مهاردار | ارتفاع جوشی: ۱۸۵ | ارتفاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۳ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۶,۱۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳  تمام استیل مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۱۰ | ارتفاع فلنجی: ۲۲۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۲,۵۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ تمام استیل مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۴۵ | ارتفاع فلنجی: ۲۴۵
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۵ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳  تمام استیل مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۷۰ | ارتفاع فلنجی: ۲۷۵
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۶ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۳۴,۰۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ تمام استیل مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۴۵ | ارتفاع فلنجی: ۲۵۰

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید