تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ۱/۲ ۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۷,۱۸۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ مهاردار  | ارتفاع جوشی: ۲۰۰ |   ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل۳/۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۰۰ | ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۰۰ | ارتفاع فلنجی: ۲۰۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ۱/۲ ۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۰,۲۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ تمام استیل مهاردار | ارتفاع جوشی: ۱۸۵ | ارتفاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل۱/۲ ۱ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ مهاردار | ارتفاع جوشی: ۱۸۵ | ارتفاع فلنجی: ۱۸۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۲ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۱۹,۶۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲  تمام استیل مهاردار |  ارتفاع جوشی: ۱۸۵ |  ارتفاع فلنجی: ۱۹۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۳ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۲۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲  تمام استیل مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۱۰ | ارتفاع فلنجی: ۲۲۰
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۸ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۸۸,۱۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۸ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ تمام استیل مهاردار | ارتفاع جوشی: ۳۴۰ | ارتفاع فلنجی: ۳۳۵
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۴ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ تمام استیل مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۴۵ | ارتفاع فلنجی: ۲۴۵
اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی۵ اینچ ارتعاشات صنعتی ایران ۴۱,۵۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲  تمام استیل مهاردار | ارتفاع جوشی: ۲۷۰ | ارتفاع فلنجی: ۲۷۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________