تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لرزه گیرلاستیکی۱/۴ ۱ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۴ ۱ اینچ - ۳۲ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۱ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۱ اینچ - ۴۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ مهاردار  Pn10
لرزه گیرلاستیکی ۲ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۲ اینچ - ۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ مهاردار  Pn10 
لرزه گیرلاستیکی ۱/۲ ۲ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱/۲ ۲ اینچ - ۶۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ مهاردار  Pn10 
لرزه گیرلاستیکی۳ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۳ اینچ - ۸۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی۴ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۴ اینچ - ۱۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی۵ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۵,۴۴۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۵ اینچ - ۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی۶ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۱۸,۲۱۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۶ اینچ - ۱۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی۸ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۲۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۸ اینچ - ۲۰۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ مهاردار Pn10
لرزه گیرلاستیکی۱۰ اینچ مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران ۳۵,۲۹۰,۰۰۰ ریال ارتعاشات صنعتی ایران
۱۰ اینچ - ۲۵۰ میلیمتر ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ مهاردار Pn10

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________