تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۵۴۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ تعداد درهرکارتن: ۱۲۰ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۸۱۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ تعداد درهرکارتن: ۸۰ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۱,۰۹۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ تعداد درهرکارتن: ۶۴ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ تعداد درهرکارتن: ۴۸ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ تعداد درهرکارتن: ۲۴ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ تعداد درهرکارتن: ۱۸ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۷,۰۸۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ تعداد درهرکارتن: - فشار کار: Bar) 8)
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۱۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳ اینچ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ تعداد درهرکارتن: -  فشارکار: ۸ (Bar)

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید