تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۴۹۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۷۴۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۹۸۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۱,۲۹۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۱,۷۳۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۶,۴۲۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیریکطرفه فنری برنجی کیزایران ۱۲,۱۷۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+