تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
شیریکطرفه فنری برنجی "۱/۲ کیزایران ۵۴۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۱۲۰ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی"۳/۴ کیزایران ۸۱۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۸۰ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی"۱ کیزایران ۱,۰۹۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۶۴ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی"۱/۴ ۱ کیزایران ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۴۸ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی"۱/۲ ۱ کیزایران ۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۲۴ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی"۲ کیزایران ۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۱۸ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی "۱/۲ ۲ کیزایران ۷,۰۸۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: - فشار کار: Bar) 8)
شیریکطرفه فنری برنجی"۳ کیزایران ۱۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: -  فشارکار: ۸ (Bar)

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________