تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
شیربرنجی صافیY کیزایران ۵۷۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیربرنجی صافیY کیزایران ۸۸۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیربرنجی صافیY کیزایران ۱,۳۰۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیربرنجی صافیY کیزایران ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیربرنجی صافیY کیزایران ۲,۹۹۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیربرنجی صافیY کیزایران ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+