تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
شیربرنجی صافی"۱/۲ کیزایران ۶۳۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۱۲۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیربرنجی صافی"۳/۴ کیزایران ۹۷۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۸۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیربرنجی صافی"۱ کیزایران ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۶۵ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیربرنجی صافی"۱/۴ ۱ کیزایران ۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۲۴ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیربرنجی صافی"۱/۲ ۱ کیزایران ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۲۴ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیربرنجی صافی"۲ کیزایران ۵,۴۷۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۱۲ فشارکار: ۱۶ (Bar)

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________