تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
شیربرنجی صافیY کیزایران ۶۳۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ تعداد درهرکارتن: ۱۲۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیربرنجی صافیY کیزایران ۹۷۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ تعداد درهرکارتن: ۸۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیربرنجی صافیY کیزایران ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ تعداد درهرکارتن: ۶۵ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیربرنجی صافیY کیزایران ۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ تعداد درهرکارتن: ۲۴ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیربرنجی صافیY کیزایران ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ تعداد درهرکارتن: ۲۴ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیربرنجی صافیY کیزایران ۵,۴۷۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ تعداد درهرکارتن: ۱۲ فشارکار: ۱۶ (Bar)

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید