تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
شیربرنجی سوزنی کیزایران ۱,۱۷۷,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیربرنجی سوزنی کیزایران ۱,۷۱۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیربرنجی سوزنی کیزایران ۲,۴۷۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیربرنجی سوزنی کیزایران ۴,۶۴۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیربرنجی سوزنی کیزایران ۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیربرنجی سوزنی کیزایران ۷,۷۷۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+