تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
شیرکشویی برنجی"۱/۲ کیزایران ۹۶۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۱۰۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی"۳/۴ کیزایران ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۶۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی"۱ کیزایران ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۴۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی"۱/۴ ۱ کیزایران ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۳۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی"۲ کیزایران ۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۱۶ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی "۱/۲ ۲ کیزایران ۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۸ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی"۳ کیزایران ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۶ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی"۱/۲ ۱ کیزایران ۴,۱۲۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۲۴ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی کیزایران سبک ۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ تعداد درهرکارتن: ۸ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیرکشویی برنجی سبک "۳ کیزایران ۰ ریال کیزایران
۳ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تعداد درهرکارتن: ۶ فشارکار: ۱۶ (Bar)

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید