تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
شیرکشویی برنجی کیزایران ۸۷۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیرکشویی برنجی کیزایران ۱,۲۶۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیرکشویی برنجی کیزایران ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیرکشویی برنجی کیزایران ۲,۷۹۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیرکشویی برنجی کیزایران ۳,۷۴۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیرکشویی برنجی کیزایران ۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیرکشویی برنجی کیزایران ۹,۰۶۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیرکشویی برنجی کیزایران ۱۲,۷۳۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیرکشویی برنجی کیزایران سبک ۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیرکشویی برنجی کیزایران سبک ۰ ریال کیزایران
۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+