تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
شیرکشویی برنجی آریاکیز ۱,۰۲۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۱۰۰ فشارکار: ۱۶(Bar)
شیرکشویی برنجی"۳/۴ آریاکیز ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۶۰ فشارکار: ۱۶(Bar)
شیرکشویی برنجی"۱ آریاکیز ۲,۱۸۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۴۰ فشارکار: ۱۶(Bar)
شیرکشویی برنجی"۱/۴ ۱ آریاکیز ۳,۲۸۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۳۰ فشارکار: ۱۶(Bar)
شیرکشویی برنجی"۲ آریاکیز ۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۱۶ فشارکار: ۱۶(Bar)
شیرکشویی برنجی"۱/۲ ۱ آریاکیز ۴,۳۶۷,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۲۴ فشارکار: ۱۶(Bar)

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________