تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
شیریکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران ۶۴۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیریکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران ۸۶۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیریکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران ۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیریکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیریکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران ۲,۴۹۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
شیریکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران ۳,۸۱۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+