تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
شیریکطرفه دریچه ای برنجی"۱/۲ کیزایران ۷۸۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۱۲۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیریکطرفه دریچه ای برنجی"۳/۴ کیزایران ۱,۰۴۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۱۰۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیریکطرفه دریچه ای برنجی"۱ کیزایران ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۶۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیریکطرفه دریچه ای برنجی"۱/۴ ۱ کیزایران ۲,۵۳۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۶۰ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیریکطرفه دریچه ای برنجی"۱/۲ ۱ کیزایران ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۳۶ فشارکار: ۱۶ (Bar)
شیریکطرفه دریچه ای برنجی"۲ کیزایران ۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۱۶ فشارکار: ۱۶ (Bar)

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________