تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
شیریکطرفه فنری برنجی "۱/۲ کیزایران ۶۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۱۲۰ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی"۳/۴ کیزایران ۹۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۸۰ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی"۱ کیزایران ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۶۴ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی"۱/۴ ۱ کیزایران ۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۴۸ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی"۱/۲ ۱ کیزایران ۲,۱۱۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۲۴ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی"۲ کیزایران ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۱۸ فشار کار: Bar) 16)
شیریکطرفه فنری برنجی "۱/۲ ۲ کیزایران ۷,۷۷۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: - فشار کار: Bar) 8)
شیریکطرفه فنری برنجی"۳ کیزایران ۱۴,۷۲۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۳ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: -  فشارکار: ۸ (Bar)
شیرکلکتوری برنجی"۱/۲ کیزایران ۷۷۵,۰۰۰ ریال کیزایران
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۱۲۰ فشار: ۱۶ (Bar)
شیرکلکتوری برنجی"۳/۴ کیزایران ۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال کیزایران
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تعداد درهرکارتن: ۶۰ فشار: ۱۶ (Bar)

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________