تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه"۱/۲ رده۴۰ بنکن ۶۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
زانومانیسمان جوشی ۹۰درجه "۱ رده۴۰ بنکن ۱۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه"۳/۴ رده۴۰ بنکن ۷۵,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه "۱/۴ ۱ رده۴۰ بنکن ۱۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه "۲ رده۴۰ بنکن ۳۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه "۱/۲ ۱ رده۴۰ بنکن ۱۹۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه"۵ رده۴۰ بنکن ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۵ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه "۳ رده۴۰ بنکن ۹۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه"۴ رده۴۰ بنکن ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه"۸ رده۴۰ بنکن ۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۸ اینچ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید