تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۵۹,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۹۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۷۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۱۴۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۱۸۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۲۸۵,۰۰۰ ریال بنکن
۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۸۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۶ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+