تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه رده۴۰ بنکن ۴۲,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه رده۴۰ بنکن ۶۶,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه رده۴۰ بنکن ۷۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه رده۴۰ بنکن ۱۰۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه رده۴۰ بنکن ۱۳۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه رده۴۰ بنکن ۲۱۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه رده۴۰ بنکن ۴۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه رده۴۰ بنکن ۵۸۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه رده۴۰ بنکن ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه رده۴۰ بنکن ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+