تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه "۱/۲ رده۴۰ بنکن ۶۶,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه "۳/۴ رده۴۰ بنکن ۸۳,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه"۱ رده۴۰ بنکن ۹۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه "۱/۴ ۱ رده۴۰ بنکن ۱۴۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه"۱/۲ ۱ رده۴۰ بنکن ۱۹۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه"۲ رده۴۰ بنکن ۳۴۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه "۱/۲ ۲ رده۴۰ بنکن ۶۲۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه"۳ رده۴۰ بنکن ۹۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه"۴ رده۴۰ بنکن ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۴۵درجه"۵ رده۴۰ بنکن ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۵ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________