تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۱۶۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۱۸۵,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۲۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۳۳۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۴۲۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۵۲۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+