تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راهی مانیسمان جوشی"۱/۲ رده ۴۰ بنکن ۲۴۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۳/۴ رده ۴۰ بنکن ۲۷۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۱ رده ۴۰ بنکن ۳۸۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۱/۴ ۱ رده ۴۰ بنکن ۵۱۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۱/۲ ۱ رده ۴۰ بنکن ۶۹۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۲ رده ۴۰ بنکن ۹۴۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راهی مانیسمان جوشی "۱/۲ ۲ رده ۴۰ بنکن ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۳ رده ۴۰ بنکن ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۴ رده ۴۰ بنکن ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راهی مانیسمان جوشی"۶ رده ۴۰ بنکن ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۶ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________