تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۱۶۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۱۹۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۲۶۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۳۴۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۴۸۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۵۹۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۱,۴۷۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳ اینچ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
سه راهی مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۵ اینچ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید