تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
کپ مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۷۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کپ مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۹۵,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کپ مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۱۲۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کپ مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۱۳۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کپ مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۱۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کپ مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۱۷۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کپ مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۲۲۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کپ مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۳۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کپ مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۵۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
کپ مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۸۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+