تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
کپ مانیسمان جوشی"۱/۲ رده۴۰ بنکن ۱۱۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
کپ مانیسمان جوشی"۳/۴ رده۴۰ بنکن ۱۳۵,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
کپ مانیسمان جوشی"۱ رده۴۰ بنکن ۱۷۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
کپ مانیسمان جوشی"۱/۴ ۱ رده۴۰ بنکن ۱۸۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
کپ مانیسمان جوشی"۲ رده۴۰ بنکن ۲۴۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
کپ مانیسمان جوشی "۱/۲ ۱ رده۴۰ بنکن ۲۱۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
کپ مانیسمان جوشی "۱/۲ ۲ رده۴۰ بنکن ۳۴۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
کپ مانیسمان جوشی"۳ رده۴۰ بنکن ۶۲۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
کپ مانیسمان جوشی"۴ رده۴۰ بنکن ۸۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
کپ مانیسمان جوشی"۶ رده۴۰ بنکن ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۶ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________