تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۱۸۵,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴اینچ*۱/۲اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۲۶۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱اینچ*۱/۲اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۲۶۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱اینچ*۳/۴اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۳۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۱/۲اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۳۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۳/۴اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۳۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۱اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۴۲۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۱/۲اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۴۲۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۳/۴اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۴۲۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۱اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی رده۴۰ بنکن ۴۲۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۱.۱/۴اینچ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+