تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی۳/۴*۱/۲ اینچ رده۴۰ بنکن ۲۷۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی"۱*"۱/۲ رده۴۰ بنکن ۳۸۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راه تبدیلی مانیسمان"۱*"۳/۴ جوشی رده۴۰ بنکن ۳۸۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱اینچ*۳/۴اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی "۱.۱/۴*"۱/۲ رده۴۰ بنکن ۵۱۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی "۱.۱/۴*"۱ رده۴۰ بنکن ۵۱۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۱اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی "۱.۱/۲*"۱/۲ رده۴۰ بنکن ۶۹۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی "۱.۱/۴*"۳/۴ رده۴۰ بنکن ۵۱۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۳/۴اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی "۱.۱/۲*"۳/۴ رده۴۰ بنکن ۶۹۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۳/۴اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی "۱.۱/۲*"۱ رده۴۰ بنکن ۶۹۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۱اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
سه راه تبدیلی مانیسمان جوشی "۲*"۱/۲ رده۴۰ بنکن ۹۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________