تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل مانیسمان جوشی "۱/۲*"۳/۴ رده ۴۰ بنکن ۱۲۵,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
تبدیل مانیسمان جوشی "۱/۲*"۱ رده ۴۰ بنکن ۱۹۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
تبدیل مانیسمان جوشی "۳/۴*"۱ رده ۴۰ بنکن ۱۸۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱اینچ*۳/۴اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
تبدیل مانیسمان جوشی "۱/۲*" ۱/۴ ۱ رده ۴۰ بنکن ۳۲۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
تبدیل مانیسمان جوشی "۳/۴*" ۱/۴ ۱ رده ۴۰ بنکن ۵۱۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۳/۴اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
تبدیل مانیسمان جوشی "۱*" ۱/۴ ۱ رده ۴۰ بنکن ۱۹۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۱اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
تبدیل مانیسمان جوشی "۱/۲*" ۱/۲ ۱ رده ۴۰ بنکن ۴۴۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۱/۲اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
تبدیل مانیسمان جوشی "۳/۴*" ۱/۲ ۱ رده ۴۰ بنکن ۳۳۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۳/۴اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
تبدیل مانیسمان جوشی "۱*" ۱/۲ ۱ رده ۴۰ بنکن ۲۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۱اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
تبدیل مانیسمان جوشی "۳/۴ *" ۲ رده ۴۰ بنکن ۵۲۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲اینچ*۳/۴اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________