تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۸۵,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴اینچ*۱/۲اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
تبدیل مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۱۲۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱اینچ*۱/۲اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
تبدیل مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۱۱۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱اینچ*۳/۴اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
تبدیل مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۲۱۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۱/۲اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
تبدیل مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۱۴۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۳/۴اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
تبدیل مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۱۳۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۴اینچ*۱اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
تبدیل مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۲۷۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۱/۲اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
تبدیل مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۲۱۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۳/۴اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
تبدیل مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۱۷۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۱اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
تبدیل مانیسمان جوشی رده ۴۰ بنکن ۱۷۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱.۱/۲اینچ*۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+