تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه"۱/۲ رده۴۰ بنکن ۱۰۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه"۳/۴ رده۴۰ بنکن ۱۲۵,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانومانیسمان جوشی ۹۰درجه "۱ رده۴۰ بنکن ۱۴۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه "۱/۴ ۱ رده۴۰ بنکن ۲۱۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه "۲ رده۴۰ بنکن ۴۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه "۱/۲ ۱ رده۴۰ بنکن ۲۹۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه "۳ رده۴۰ بنکن ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه"۴ رده۴۰ بنکن ۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۴ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه"۵ رده۴۰ بنکن ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۵ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه"۸ رده۴۰ بنکن ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۸ اینچ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________