تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن - اتصالات رده ۴۰ بنکن ۶۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن - اتصالات بنکن رده ۴۰ ۷۵,۰۰۰ ریال بنکن
۳/۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن - اتصالات بنکن رده ۴۰ ۱۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱ اینچ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۱۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۴ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۱۹۵,۰۰۰ ریال بنکن
۱/۲ ۱اینچ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۳۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۲ اینچ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۹۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۳ اینچ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال بنکن
۴ اینچ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۵ اینچ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
زانو مانیسمان جوشی ۹۰درجه رده۴۰ بنکن ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال بنکن
۶ اینچ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+