تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۹۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۰۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+