تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ تعداد : ۱۵۰
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ تعداد : ۱۵۰
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ تعداد : ۱۵۰
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ تعداد : ۱۵۰
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ تعداد : ۱۰۰
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ تعداد : ۱۰۰
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ تعداد : ۱۰۰
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۹۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ تعداد : ۴۵
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ تعداد : ۳۵
اتصال ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۰۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ تعداد : ۲۰

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید