تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۱۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۹۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۰۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۷۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۴۸۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۹۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳,۲۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
زانو مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴,۸۹۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+