تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۴۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۴۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۴۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۴۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۷۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۷۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۶۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۶۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رابط تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۶۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+