تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۸۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰* ۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰* ۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۱۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اتصال نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۴۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+