تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۴۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۸۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۱۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۱۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+