تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۲۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۱۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۴۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰* ۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۹۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۹۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۱۶۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۱۶۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۱/۲ ۲اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زانو نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰*۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+