تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۴۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۴۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۲۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۲۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۲۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۶۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۱/۴ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۴۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰* ۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۴۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سه راه ماده پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۴۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+