تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۲۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۷۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۷۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۹۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۵۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۰۴۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۹۱۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲,۸۶۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴,۸۷۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه مساوی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷,۲۹۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+