تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۰۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۳۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۰۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۵۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰* ۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۵۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۱/۲ ۱اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۶۱۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۶۱۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۱/۲ ۲اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲,۲۵۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰*۳ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳,۷۹۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰*۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+