تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۶۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵*۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۳۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۳۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۰۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۰۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۰۱۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۰۱۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۰۱۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+