تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۹۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۶۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۳۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۵۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۷۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۰۶۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۵۴۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲,۲۸۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+