تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵,۷۵۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۱,۴۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۲,۳۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۳,۳۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۴,۸۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۳۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۲۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۷۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۵۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اسپلیت رینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۱۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+