تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳,۴۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۱,۴۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۶,۵۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۸,۵۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۲,۳۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۲,۴۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۸,۲۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
بوشینگ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۱۶,۹۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+