تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲,۶۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳,۸۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷,۴۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۲,۵۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۸,۸۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۱,۳۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۲,۵۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۷,۵۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۳,۸۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
اورینگ اتصال پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۶,۵۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+