تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۵,۸۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۳,۲۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۵,۷۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۳,۳۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۱۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۷۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۲۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۰۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۹۰۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
سرپیچ پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۲۳۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+