تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۹۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۱۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۱۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
کمربند انشعاب پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۱۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+