تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۰۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۶۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳۲*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۳۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۸۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴۰*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۹۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۵۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۸۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۴۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۶۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۲۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+