تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۱۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۶۷۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۰۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۰۰*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۱۳۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۵۰*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۲۰۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۵۰*۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۳۲۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۵۰*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۶۴۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۵۰* ۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کمربند انشعاب برنجی- آز بست پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱,۸۵۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۵۰*۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+