تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۹۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۴۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۶۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲ ۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۲۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
مغزی دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۲۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+