تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳/۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۵۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۸۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۱۲۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۰۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۲ ۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
درپوش دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۴۳۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۴ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+